Slobodan ulaz

Tema naredne sesije Kruga 99 u nedjelju 25. januara je “Sport i politika”, a uvodničar Ivica Osim

Uobičajeno, sesije se održavaju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, od 11 do 13 sati