Naredna sesija Kruga 99 održaće se u nedjelju 6. novembra 2016. godine u 11 sati na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, sa početkom u 11 sati, na temu: Ko ima vlasništvo nad Bosnom i Hercegovinom? Uvodničari: akademik Stiepo Andrijić, profesor emeritus... Više

Naredna sesija Kruga 99 u nedjelju, 4. decebra 2016. godine u 11 sati, održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na temu: Genetičko naslijeđe Bosanaca i Hercegovaca Uvodničar: prof.dr. Damir Marjanović,  genetičar, rektor International Burch... Više

Naredna sesija Kruga 99 održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u nedjelju 11. septembra 2016.godine, sa početkom u 11 sati, na temu: Izazovi sigurnosti u BiH Uvodničar: Ambasador Džonatan Mur (Jonathan Moore), šef Misije OSCE-a u Bosni i Her... Više

Naredna sesija Kruga 99 održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u nedjelju 11. septembra 2016.godine, sa početkom u 11 sati, na temu: Izazovi sigurnosti u BiH Uvodničar: Ambasador Džonatan Mur (Jonathan Moore), šef Misije OSCE-a u Bosni i Her... Više

Naredna sesija Kruga 99 održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u nedjelju 11. septembra 2016.godine, sa početkom u 11 sati, na temu: Izazovi sigurnosti u BiH Uvodničar: Ambasador Džonatan Mur (Jonathan Moore), šef Misije OSCE-a u Bosni i Her... Više

Naredna sesija Kruga 99 održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u nedjelju 11. septembra 2016.godine, sa početkom u 11 sati, na temu: Izazovi sigurnosti u BiH Uvodničar: Ambasador Džonatan Mur (Jonathan Moore), šef Misije OSCE-a u Bosni i Her... Više

Naredna sesija Kruga 99 održaće se na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u nedjelju 11. septembra 2016.godine, sa početkom u 11 sati, na temu: Izazovi sigurnosti u BiH Uvodničar: Ambasador Džonatan Mur (Jonathan Moore), šef Misije OSCE-a u Bosni i Her... Više