Redovna sesija Kruga 99 održaće se u nedjelju, 15. aprila 2018. godine u 11 sati, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na temu: Sigurnost u raljama propagande Uvodničari: prof.dr. Jasmin Ahić prof.dr. Nedžad Korajlić

Redovna sesija Kruga 99 održaće se u nedjelju 13. maja 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, sa početkom u 11 sati, na temu: Granični sporovi BiH i kako ih rješavati?! Uvodničar: dr. sci. Enis Omerović, docent na Pravnom fakultetu Univer... Više