11.4.2013 Danas se u saradnji sa Centrom za Strateška Istraživanja(SAM) iz Turske održava radionica:”OD BALKANSKIH RATOVA DO BALKANSKOG MIROVNOG PROJEKTAORGANIZACIJA SARAJEVSKE RADIONICE “REGIONALANA INTEGRACIJA” Radionica će biti održana sa početkom u 09:30 sati, hotelu Evropa u Sarajevu. 24.10.2003 U Beogradu je od 24-27. oktobra 2003. održan 16. Evropski susret kulturnih časopisa i Međunarodna konferencija sa […]

Adil Kulenović Uz knjigu: dr. Mujo Begić „Zločini ustanika u Ljutočkoj dolini 1941. godine“  u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Rijetko u životu čitate knjigu koja vas vodi na put ka samospoznaji i potvrdi identiteta bez zazora. Da, upravo tako, bez zazora. Jer naša sudbina u posljednjih […]

9.5.2014 Obavještavamo cijenjenu e-javnost da će redovna nedjeljna sesija Kruga 99 biti održana u nedjelju 11.05.2014. godine, sa početkom u 11:00 sati,u sali Ekonomskog fakulteta na temu:”FAŠIZAM (NI)JE POBJEĐEN?! ” NAREDNA SESIJA SE ODRŽAVA POVODOM DANA POBJEDE NAD FAŠIZMOM I DANA EVROPE Uvodnu riječ održaće: prof.dr Dubravko LOVRENOVIĆ Dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH […]

27.11.2003 U velikoj dvorani Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dopisni član prof. dr Midhat USČUPLIĆ, održao je izuzetno zanimljivo pristupno predavanje sa temom “Ekonomski najvažnije bolesti šumskog drveća u rasadnicima BiH”. Nakon dugogodišnjih istraživanja i provedenih naučnih eksperimenata prof. dr Midhat USČUPLIĆ je u veoma zanimljivom i nadahnutom izlaganju predstavio temeljne rezultate do […]

27.9.2002 Drugog dana III Evropskih književnih susreta održana je sesija pod nazivom “EVROPA I DRUGA EVROPA” – susret sa istaknutim piscem i publicistom Predragom MATVEJEVIĆEM, uglednim članom KRUGA 99, a povodom njegovog 70. rođendana. O njegovom životu, književnom i publicističkom radu, te izuzetno bogatoj političkoj angažiranosti govorili su: akademik prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, akademik prof. […]

22.11.2001 U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta BiH i Fondacije FRIEDRICH EBERT u Sarajevu je održana Međunarodna konferencija sa temom “ULOGA BiH U PROCESIMA STABILIZACIJE NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE”. Za učešće u radu konferencije od članova KRUGA 99 pozvani su Zlatko DIZDAREVIĆ, Miodrag ŽIVANOVIĆ,Srđan DIZDAREVIĆ, Jakob FINCI, Vlatko DOLEČEK, Slavo KUKIĆ, Neđo MILIĆEVIĆ, Gajo SEKULIĆ, Žarko […]

17.11.2000 U organizaciji Foruma demokratske alternative BiH, Centra za regionalizam iz Novog Sada i Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, u Zagrebu je od 17. do 19. 11. 2000. godine održana Međunarodna konferencija pod nazivom “Perspektive odnosa SR Jugoslavije, Republike Hrvatske i BiH”. U ime KRUGA 99 u radu konferencije učestvovali su prof. dr […]

12.12.1999 Centar za zaštitu prava manjina kojim rukovodi prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, organizovao je u Kaknju radionicu/seminar za mlade Rome. Rasprava je vođena o temama: “Manjine i biračko pravo u BiH”, “Stanje i problemi Roma u BiH (rezultati Ankete)”, “Prava manjina u sistemu obrazovanja u BiH”, te o praksi pružanja pravne pomoći u ostvarivanju i […]

27.11.1998 Centar za zaštitu prava manjina i KRUG 99, u saradnji sa Odjelom za demokratizaciju O.S.C.E. – Misije za BiH, orgaanizovali su u Travniku 27. i 28. novembra / studenog 1998. godine seminar sa temom “Zakonsko uređivanje izbora u BiH”. U radu ovog seminara učestvovali su mnogi istaknuti stručnjaci za pravo iz čitave BiH, kao […]