Korice Osnovni podaci Broj revije 19-20 Period januar-mart 1999 Jezik izdanja engleski Broj strana 122 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Oriana FALLACI ČOVJEK žene i rat bosanski, engleski 3 Zarana PAPIĆ KOMUNIZAM, NACIONALIZAM I TIJELO DRUGOG žene i rat bosanski, engleski 5 Helen CALICOTT ISKORIJENITE NUKLEARNO ORUŽJE SA LICA ZEMLJE žene i rat bosanski, […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 17-18 Period oktobar-decembar 1998 Jezik izdanja engleski Broj strana 90 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Neđo MILIĆEVIĆ BEZ PRAVA I BEZ VLADAVINE PRAVA NEMA DEMOKRATIJE ljudska prava bosanski, engleski 3 Ivan CVITKOVIĆ DEMOKRATIZACIJA I IZBORI U BiH ljudska prava bosanski, engleski 9 Akademik Enver REDŽIĆ MISAO BOSNE ljudska prava […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 15-16 Period juli-septembar 1998 Jezik izdanja engleski Broj strana 98 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Akademik Dževad JUZBAŠIĆ KRITIČKA KONFRONTACIJA SA PROŠLOŠĆU istorija i nacija bosanski, njemački 3 Akademik Enver REDŽIĆ DA LI SE ISTORIJA PONAVLJA? istorija i nacija bosanski, engleski 9 Akademik Enver REDŽIĆ BOSNA I HERCEGOVINA U […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 13-14 Period april-juni 1998 Jezik izdanja engleski Broj strana 118 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Akademik Vlado GOTOVAC GRIJEH OGRANIČENE SOLIDARNOSTI politika bosanski, engleski 3 Zoran PAJIĆ NATO I BOSNA: PARTNERSTVO ZA MEĐUSOBNO PREŽIVLJAVANJE politika bosanski, engleski 15 Želo ŽELEV NOVA POLITIČKA: STRATEGIJA ZA BALKAN politika bosanski, engleski 19 […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 11-12 Period januar-mart 1998 Jezik izdanja engleski Broj strana 112 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Neđo MILIĆEVIĆ, Zdravko ZLOKAPA, Ana JAKŠIC, Ferih PRAVILA I PROPISI ZA IZBORE U BOSNI I HERCEGOVINI tema bosanski, engleski 3 Bogdan BOGDANOVIĆ GRAD MOJIH PRIJATELJA kultura i umjetnost bosanski, njemački 19 Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ RATNA […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 9-10 Period septembar-decembar 1997 Jezik izdanja kombinovano Broj strana 96 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Zoran JORGAKIESKI 5 Hidajet REPOVAC 7 Braco KOVAČEVIĆ 10 Munib MAGLAJLIĆ 14 Muhamed GANIBEGOVIĆ 16 Slavo KUKIĆ 21 Nenad SUZIĆ 24 Juraj MARTINOVIĆ 29 Egvin GIRT 32 Milivoje JEFTIĆ 34 Man HOROZOVIĆ 39 Željko […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 9-10 Period septembar-decembar 1997 Jezik izdanja bosanski Broj strana 96 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Zoran JORGAKIESKI PODRŠKA DEMOKRATSKOM RAZVOJU kultura i obrazovanje u multietničkom društvu bosanski, engleski 5 Hidajet REPOVAC ZA REAFIRMACIJU MULTIKULTURALNOG OBRASCA ŽIVLJENJA kultura i obrazovanje u multietničkom društvu bosanski, engleski 7 Braco KOVAČEVIĆ KULTURA BELICIZMA […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 7-8 Period april-juni 1997 Jezik izdanja kombinovano Broj strana 100 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Radomir KONSTANTINOVIĆ 3 Zdravko ZLOKAPA 7 Neđo MILIĆEVIĆ 11 Francis JEANSON 13 Mirko PEJANOVIĆ 29 Svebor DIZDAREVIĆ 34 Boris A. NOVAK 38 Rada IVEKOVIĆ 42 Ivan CVITKOVIĆ 46 Vladimir PREMEC 49 Obrad SAVIĆ 52 […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 7-8 Period april-juni 1997 Jezik izdanja bosanski Broj strana 97 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Radomir KONSTANTINOVIĆ ŽIVJETI S ČUDOVIŠTEM uvodnik bosanski 3 Zdravko ZLOKAPA LJUDSKA BOMBA izbjeglice bosanski 7 Neđo MILIĆEVIĆ ONEMOGUĆAVANJE POVRATKA – NASTAVAK GENOCIDNE POLITIKE izbjeglice bosanski 11 Francis JEANSON IZBJEGLIŠTVO, POVRATAK (Razgovor sa P. Matvejevićem) […]

Korice Osnovni podaci Broj revije 5-6 Period januar-mart 1997 Jezik izdanja kombinovano Broj strana 91 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Građani Sarajeva 4 Juraj MARTINOVIĆ 6 Michael STEINER 11 fra Luka MARKEŠIĆ 17 Hamza BAKŠIĆ 19 Slavko ŠANTIC 23 Stjepan ROŠ 25 Ivan ŠTRAUS 28 Izet SARAJLIĆ 31 Vlatko DOLEČEK 32 Slobodan LOGA 36 […]