Rajko Živković
predsjednik nadzornog odbora
novinar
Fadil Mušanović
član nadzornog odbora
sudija
Zlata Jelačić
doc.dr.