Korice Osnovni podaci Broj revije 40 Period april-jun 2003 Jezik izdanja bosanski Broj strana 126 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Slavko ŠANTIĆ Sloboda za medije & sloboda od medija uvodnik bosanski 3 Fra Petar ANĐELOVIĆ Papin dolazak... Više