Korice Osnovni podaci Broj revije 9-10 Period septembar-decembar 1997 Jezik izdanja kombinovano Broj strana 96 Sadržaj: Autor Članak Rubrika Jezik Strana Zoran JORGAKIESKI 5 Hidajet REPOVAC 7 Braco KOVAČEVIĆ 10 Munib MAGLAJLIĆ 14 Muhamed GANIBEGOVIĆ... Više