27.10.1996 U Gracu (Graz, Austrija) od 27. do 30. oktobra 1996. godine održan je međunarodni skup sa temom “Dijalog za mir i kulturu”, čiji je organizator bio Ured za mir i razvoj grada Graca. Pored rasprave o političkoj, ekonomskoj i kult... Više

11.12.1997 U Akademiji nauka i umjetnosti BiH 11. decembra 1997. godine svoje pristupno predavanje održala je prof. dr Hanifa KAPIDŽIĆ-OSMANAGIĆ, dopisni član ANUBiH i član KRUGA 99. Ona je govorila o najpoznatijem djelu bosanskohercegovačkog knji... Više

27.11.1998 Centar za zaštitu prava manjina i KRUG 99, u saradnji sa Odjelom za demokratizaciju O.S.C.E. – Misije za BiH, orgaanizovali su u Travniku 27. i 28. novembra / studenog 1998. godine seminar sa temom “Zakonsko uređivanje izbora u Bi... Više

12.12.1999 Centar za zaštitu prava manjina kojim rukovodi prof. dr Neđo MILIĆEVIĆ, organizovao je u Kaknju radionicu/seminar za mlade Rome. Rasprava je vođena o temama: “Manjine i biračko pravo u BiH”, “Stanje i problemi Roma u BiH... Više

17.11.2000 U organizaciji Foruma demokratske alternative BiH, Centra za regionalizam iz Novog Sada i Građanskog odbora za ljudska prava iz Zagreba, u Zagrebu je od 17. do 19. 11. 2000. godine održana Međunarodna konferencija pod nazivom “Perspekt... Više

22.11.2001 U organizaciji Građanskog alternativnog parlamenta BiH i Fondacije FRIEDRICH EBERT u Sarajevu je održana Međunarodna konferencija sa temom “ULOGA BiH U PROCESIMA STABILIZACIJE NA PROSTORU JUGOISTOČNE EVROPE”. Za učešće u radu... Više

27.9.2002 Drugog dana III Evropskih književnih susreta održana je sesija pod nazivom “EVROPA I DRUGA EVROPA” – susret sa istaknutim piscem i publicistom Predragom MATVEJEVIĆEM, uglednim članom KRUGA 99, a povodom njegovog 70. rođendana. O njego... Više

27.11.2003 U velikoj dvorani Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine dopisni član prof. dr Midhat USČUPLIĆ, održao je izuzetno zanimljivo pristupno predavanje sa temom “Ekonomski najvažnije bolesti šumskog drveća u rasadnicima BiH... Više